Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Tầm quan trọng của quản lý chiến lược

Quản lý chiến lược có nghĩa là lập ra kế hoạch kinh doanh sao cho doanh nghiệp của bạn đạt được doanh thu và thành công ở mức cao nhất. Điều này liên quan đến việc thiết lập mục tiêu và tạo ra những phương pháp có chiều sâu được thực hiện từng bước một, những phương pháp này sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Quản lý chiến lược là một quá trình toàn diện đòi hỏi chiều sâu nhưng rất hữu ích.  

Thiết lập mục tiêu

Lập kế hoạch chiến lược là quá trình thiết lập mục tiêu của một công ty hay một tổ chức. Điều này cũng bao gồm việc xây dựng mục tiêu. Dựa vào những mục tiêu đã đề ra, một công ty sẽ biết nên tập trung theo một hướng cụ thể nào. Nếu không có kế hoạch chiến lược, hầu hết các công ty sẽ khó đạt được những thành công trong kinh doanh.

Hoàn thành các mục tiêu

Xác định mục tiêu chỉ là một phần của quản lý chiến lược. Khi đã xác định được các mục tiêu, bạn cần phải thiết lập ra những phương pháp thực hiện có chiều sâu nhằm giúp bạn có thể hoàn thành được mục tiêu của mình. Việc đạt được những mục tiêu đã đề ra có nghĩa là bạn đã hoàn thành tầm nhìn chiến lược của công ty.  

Xác định nguồn lực

Sau khi đã xác định được mục tiêu và phương pháp tiếp cận, bạn sẽ phải xác định rõ những nguồn lực cần thiết để giúp bạn thực hiện kế hoạch đã đề ra. Thuật ngữ “nguồn lực” ở đây muốn nói đến là nhân lực, kinh phí, trình độ và kỹ năng. Lập kế hoạch chiến lược giúp cho bạn xác định được những nguồn lực cần thiết trong suốt quá trình hoàn thành mục tiêu đề ra.    

Những tình huống không mong đợi

Giống như mọi việc trong cuộc sống, trong kinh doanh cũng có những tình huống bất ngờ xảy ra. Trong quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược, chắc chắn sẽ có những tình huống bất ngờ xảy ra và quản lý chiến lược có nghĩa là bạn phải xử lý các tình huống mà bạn không thể lường trước một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn phải có những kế hoạch dự phòng.

Trần Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán