Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ đáp ứng các yêu cầu ngắn hạn về tiền tệ của các tập đoàn, chính phủ, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. Kỳ hạn để thanh toán các khoản vay ngắn hạn thường là lên đến 13 tháng.

Thị trường tiền tệ sử dụng các công cụ khác nhau, chẳng hạn như hóa đơn được nhận thanh toán của các ngân hàng, trái phiếu kho bạc, giấy tờ thương mại và các thỏa thuận mua lại, để mượn tiền hoặc cho vay tiền. Những công cụ chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các chính sách của ngân hàng trung ương, lạm phát và tỷ lệ lãi suất. Các mức lãi suất trên các công cụ này thường được dựa trên mức lãi suất LIBOR (London Interbank Offered Rate).

Những công cụ trên thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ tác động lên các nền kinh tế bằng cách cung cấp các khoản tiền cần thiết cho các tổ chức lớn. Ngược lại điều này giúp ích trong việc duy trì sự cân bằng thanh khoản lợi nhuận. Các công cụ thị trường tiền tệ phổ biến bao gồm:

  • Hóa đơn được nhận thanh toán của các ngân hàng: Đây là những dự thảo ngân hàng và là sự đầu tư cực kỳ an toàn.
  • Giấy chứng nhận tiền gửi (CDs): Đây là những khoản tiền gửi được thực hiện tại một ngân hàng trong một khoản thời gian nhất định. Giấy chứng nhận tiền gửi cũng được phát hành bởi công đoàn tín dụng và quỹ tiết kiệm để huy động vốn ngay lập tức. Bởi vì đầu tư vào CDs thì thời gian bị ràng buộc, nên bạn sẽ được nhận một tỷ lệ lãi suất cao hơn. CDs mà được xếp hạng cao trong hệ thống tiền tệ có thể được bán trước khi hết hạn.
  • Giấy tờ thương mại: Đây là những lệnh phiếu không bảo đảm được phát hành bởi các tập đoàn lớn có uy tín cao về tín dụng và các ngân hàng để đáp ứng các yêu cầu ngắn hạn về tiền tệ của họ. Những giấy tờ thương mại này không được hỗ trợ bởi các ngân hàng và do đó chúng thường được bán với giá thấp. Giấy tờ thương mại có một khoảng thời gian cố định lên đến 270 ngày.
  • Chứng khoán ngắn hạn của cơ quan liên bang: Đây là những chứng khoán, như hệ thống tín dụng nông trại (Farm Credit System) và những ngân hàng cho vay mua nhà thuộc liên bang (Federal Home Loan Banks), được ban hành bởi chính phủ Mỹ.
  • Các cơ quan chính phủ Mỹ cũng đưa ra những giấy tờ, chẳng hạn như những lệnh phiếu trực thuộc thành phố và trái phiếu kho bạc, để có được ngân sách để trả nợ và các khoản chi tiêu tức thời.

Rủi ro trong thị trường tiền tệ

Các công cụ trong những thị trường tiền tệ khác nhau về mức độ rủi ro trong số thương (kết quả của phép chia). Thứ tự tăng dần về nguy cơ rủi ro đối với các công cụ trên thị trường tiền tệ như sau: tín phiếu kho bạc là có rủi ro thấp nhất, tiếp theo là hóa đơn được nhận thanh toán của các ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ thương mại. Tuy nhiên, những công cụ mà có nguy cơ rủi ro thấp nhất thì sẽ mang lại lợi nhuận thấp nhất.

Trần Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán