Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Vai trò của các ngân hàng thương mại trong sự phát triển kinh tế

Vai trò của ngân hàng thương mại trong sự phát triển kinh tế chủ yếu là một trung gian tài chính. Với vai trò này, các ngân hàng thương mại giúp vận hành dòng vốn đầu tư trên thị trường. Cơ chế phân bổ vốn trong nền kinh tế thông qua quá trình cho vay sẽ giúp các ngân hàng thương mại đánh giá rủi ro tài chính.

Rủi ro

Một trong những vai trò chính của các ngân hàng thương mại là nắm toàn quyền quyết định sự rủi ro. Điều này chỉ xảy ra khi các ngân hàng cung cấp những khoản vay cho doanh nghiệp hoặc cá nhân. Ví dụ, khi các cá nhân muốn vay tiền từ ngân hàng, ngân hàng sẽ kiểm tra tài chính của người vay, bao gồm cả thu nhập, điểm tín dụng, mức nợ cùng các yếu tố khác. Kết quả phân tích này giúp ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Bằng việc loại ra những khách hàng rủi ro, các ngân hàng thương mại làm giảm bớt nguy cơ thiệt hại tài chính. Kết quả là, các khoản cho vay phát triển mà không có bất kỳ vấn đề gì, từ đó tạo ra một nguồn vốn lớn hơn để ngân hàng tiếp tục cho vay, hỗ trợ phát triển kinh tế.

Cá nhân

Các ngân hàng thương mại đánh giá rủi ro là nhằm mục đích đảm bảo các khoản vay đến được tay những khách hàng đáng tin cậy. Khách hàng thường sử dụng tiền vay để thực hiện những thương vụ lớn, chẳng hạn như mua nhà cửa, đầu tư vào giáo dục và thực hiện các khoản chi tiêu khác. Việc cho vay của các ngân hàng thương mại là giúp các cá nhân có kinh phí cần thiết để thực hiện những thương vụ của riêng họ, từ đó tạo ra các hoạt động kinh tế.

Doanh nghiệp nhỏ

Ngân hàng thương mại cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay vốn theo nhiều cách khác nhau. Chủ doanh nghiệp có thể vay vốn để giải quyết các chi phí thành lập công ty. Sau khi có vốn, các doanh nghiệp nhỏ có thể bắt đầu hoạt động và tham gia vào kế hoạch phát triển.

Chi tiêu chính phủ

Các ngân hàng thương mại cũng hỗ trợ cho vai trò của chính phủ liên bang với tư cách là một cơ quan phát triển kinh tế. Nhìn chung, các ngân hàng thương mại sẽ giúp quỹ chi tiêu của chính phủ bằng cách mua trái phiếu được phát hành bởi Bộ Tài chính. Trái phiếu kho bạc ngắn hạn hay dài hạn sẽ hỗ trợ các hoạt động tài chính của chính phủ cũng như chi tiêu thâm hụt.

Tài sản

Ngân hàng thương mại cũng cung cấp các loại tài khoản nhằm cất giữ hoặc tạo ra của cải cá nhân. Đổi lại, tiền gửi vào ngân hàng thương mại được sử dụng để cho vay và đầu tư. Ví dụ, các ngân hàng thương mại thường thu hút tiền gửi bằng cách cung cấp một danh sách những loại tài khoản tiết kiệm cho doanh nghiệp và cá nhân. Tương tự vậy, ngân hàng cũng cung cấp các loại tài khoản tiền gửi theo thời gian, chẳng hạn như tài khoản thị trường tiền tệ và chứng chỉ tiền gửi. Một số nhà đầu tư sử dụng những tài khoản sinh lời, rủi ro thấp này để giữ tiền cho mục đích đầu tư, chờ đợi cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Trần Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán