Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Vai trò của chiến lược tiếp thị

Mục đích của kế hoạch tiếp thị là thúc đẩy sự tiếp xúc giữa người dùng với sản phẩm hoặc công ty của bạn. Khi phát triển chiến lược tiếp thị, điều quan trọng là phải hiểu rõ vai trò của kế hoạch tiếp thị. Hiểu được vai trò của một kế hoạch tiếp thị, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để tạo ra một chiến lược hiệu quả.

Sản phẩm

Theo các chuyên gia kinh doanh tại trang web của Microsoft thì chiến lược tiếp thị nói lên những điểm mạnh của sản phẩm. Một phần trong mục tiêu của kế hoạch tiếp thị là giải thích chi tiết về lợi ích của sản phẩm. Chiến lược tiếp thị cũng nói lên sự vượt trội của sản phẩm so với đối thủ và lý do tại sao khách hàng nên xem xét sản phẩm.

Khán giả

Chuyên gia tiếp thị Michael Goodman viết trên trang web của Intel rằng vai trò quan trọng của chiến lược tiếp thị toàn diện là mô tả chi tiết về đối tượng mục tiêu. Để có được một chiến dịch tiếp thị hiệu quả, bạn cần xác định các chi tiết quan trọng về nhân khẩu học của khách hàng mà bạn đã xác định là phù hợp nhất cho chiến dịch. Một số chi tiết bao gồm nhóm tuổi, thu nhập trung bình, vị trí địa lý và phương tiện quảng cáo sẽ được sử dụng để tiếp cận nhóm mua mục tiêu đó.

Cạnh tranh

Để phát triển một chiến dịch tiếp thị hiệu quả, bạn cần mô tả chi tiết về đối thủ cạnh tranh. Vai trò của chiến lược tiếp thị là cung cấp thông tin về cách cạnh tranh trong quá khứ, thị trường mục tiêu mà đối thủ đi sau và các tính năng sản phẩm mà đối thủ cung cấp. Các yếu tố khác như giá cả cạnh tranh, mạng lưới phân phối và phương thức bán hàng của đối thủ cạnh tranh cũng là một phần của chiến lược tiếp thị toàn diện.

Doanh thu

Chiến lược tiếp thị được sử dụng để xác định doanh thu, bao gồm ngân sách được phân bổ cho chiến dịch, giá thành sản phẩm, giá bán và tuổi thọ của sản phẩm, đều phải là một phần của chiến lược tiếp thị. Mục tiêu doanh thu có thể được đo lường dựa trên doanh thu thực tế và thông tin đó có thể được sử dụng để tạo ra các chiến lược tiếp thị trong tương lai giúp mang lại thành công hơn.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán