Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế Mỹ

Ngân hàng thương mại là một loại hình ngân hàng bán lẻ cung cấp các dịch vụ như nhận tiền gửi, cho vay vốn kinh doanh, cho vay thế chấp và các sản phẩm đầu tư cơ bản khác như tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi…Ảnh: talentgardener.com

Vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế Mỹ chủ yếu như là một trung gian tài chính. Trong vai trò này, các ngân hàng thương mại giúp vận hành dòng vốn đầu tư trên toàn thị trường. Cơ chế phân bổ vốn trong nền kinh tế này được thực hiện thông qua quá trình cho vay, giúp các ngân hàng đánh giá rủi ro tài chính.

Rủi ro

Ngân hàng thương mại đóng vai trò như người nắm toàn quyền kiểm soát rủi ro. Điều này xảy ra chủ yếu khi ngân hàng cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp hoặc cá nhân. Ví dụ, khi các cá nhân muốn vay tiền từ ngân hàng, ngân hàng sẽ kiểm tra tài chính của người vay, bao gồm cả thu nhập, điểm tín dụng, mức nợ cùng các yếu tố khác. Kết quả phân tích này giúp ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Bằng việc loại ra những khách hàng rủi ro, các ngân hàng thương mại làm giảm bớt nguy cơ thiệt hại tài chính. Kết quả là, các khoản cho vay phát triển mà không có bất kỳ vấn đề gì, từ đó tạo ra một nguồn vốn lớn hơn để ngân hàng tiếp tục cho vay, hỗ trợ phát triển kinh tế.

Cá nhân

Mục đích đánh giá rủi ro của ngân hàng thương mại là nhằm đảm bảo các khoản vay đến được tay những khách hàng đáng tin cậy. Khách hàng thường sử dụng tiền vay để thực hiện những chi tiêu lớn, chẳng hạn như nhà cửa, giáo dục và các khoản tiêu dùng khác. Tác động từ những khoản vay của ngân hàng thương mại là giúp các cá nhân có kinh phí cần thiết để thực hiện những nỗ lực của riêng mình, từ đó tạo ra các hoạt động kinh tế.

Doanh nghiệp nhỏ

Ngân hàng thương mại cũng hỗ trợ cho vay doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau. Chủ doanh nghiệp có thể nhận được một khoản vay để giải quyết các chi phí ban đầu của một doanh nghiệp nhỏ. Sau khi có vốn, các doanh nghiệp nhỏ có thể bắt đầu hoạt động và tham gia vào kế hoạch phát triển. Tác động tổng hợp của các hoạt động doanh nghiệp nhỏ là tạo ra một tỷ lệ việc làm đáng kể cho cả nước Mỹ. 

Chi tiêu chính phủ

Các ngân hàng thương mại cũng hỗ trợ chính phủ liên bang với vai trò như một cơ quan phát triển kinh tế. Nhìn chung, các ngân hàng thương mại Mỹ giúp quỹ chi tiêu của chính phủ bằng cách mua trái phiếu do Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Về ngắn và dài hạn, trái phiếu kho bạc sẽ hỗ trợ các hoạt động, chương trình tài chính của chính phủ cũng như bù đắp thâm hụt chi tiêu.

Tài sản

Ngân hàng thương mại cũng cung cấp các loại tài khoản nhằm cất giữ hoặc tạo ra của cải cá nhân. Đổi lại, tiền gửi vào ngân hàng thương mại được sử dụng để cho vay và đầu tư. Ví dụ, các ngân hàng thương mại thường thu hút tiền gửi bằng cách cung cấp một danh sách những loại tài khoản tiết kiệm, tài khoản vãng lai cho doanh nghiệp và cá nhân.

Tương tự vậy, ngân hàng cũng cung cấp các loại tài khoản tiền gửi theo thời gian, chẳng hạn như tài khoản thị trường tiền tệ và chứng chỉ tiền gửi. Một số nhà đầu tư sử dụng những tài khoản sinh lời, rủi ro thấp này để giữ tiền cho mục đích đầu tư, chờ đợi cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Trần Hồng Điệp
Theo www.ehow.co.uk

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán