Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Cổ phiếu và tầm ảnh hưởng đối với nền kinh tế

Một trong những yếu tố đầu tiên khi nói về nền kinh tế chính là thị trường chứng khoán. Nếu không hiểu cổ phiếu và thị trường chứng khoán là gì thì không có cách nào để giải mã những cơ chế có liên quan đến nền kinh tế. Điều này đòi hỏi bạn phải có những kiến thức cơ bản về cổ phiếu, thị trường chứng khoán và hiểu tầm ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế.Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu đại diện quyền sở hữu của cổ đông đối với một công ty và mỗi cổ phiếu đều có giá trị riêng. Khi thành lập, mỗi công ty nó sẽ phát hành một lượng cổ phiếu nhất định. Có hai loại cổ phiếu chính được phát hành, đó là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi khác cổ phiếu phổ thông ở chỗ nó không cho cổ đông quyền biểu quyết. Tuy nhiên, những cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi sẽ được chia cổ tức trước những cổ đông nắm giữ các loại cổ phiếu khác.        

Giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán như Sàn giao dịch chứng khoán New York (New York Stock Exchange) là nơi cổ phiếu được mua và bán. Các nhà môi giới đại diện cho những nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng, tập đoàn hay các tổ chức đầu tư khác sẽ mua và bán cổ phiếu theo hình thức đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ mua được cổ phiếu. Sự lên xuống giá liên tục của một cổ phiếu chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung và cầu của cổ phiếu đó.

Ảnh hưởng của thị trường chứng khoán đối với lĩnh vực công nghiệp nói riêng

Các công ty thường bán cổ phiếu để có nguồn lực tài chính phát triển sản phẩm và dịch vụ mới cũng như để trang trải cho các khoản chi tiêu của công ty. Một công ty có thể phát hành cổ phiếu bổ sung nếu có sự chấp thuận của các cổ đông. Việc bán cổ phiếu bổ sung thường giúp các công ty đạt được các mục tiêu tài chính. Khi phát hành cổ phiếu mới, hầu hết các công ty đều giữ lại một lượng cổ phiếu nhất định. Nếu công ty không có khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư thì sẽ không có nhiều cơ hội tồn tại vì khi đó chi phí hoạt động lớn hơn rất nhiều lần so với thu nhập.

Ảnh hưởng của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế nói chung

Thị trường chứng khoán và các phiên giao dịch cổ phiếu ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Giao dịch cổ phiếu mang lại lợi ích cho cả công ty và nhà đầu tư. Đối với các công ty, cổ phiếu là nguồn huy động và cung cấp tài chính. Còn với các nhà đầu tư, giao dịch cổ phiếu là cơ hội để tăng thu nhập. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán còn là thước đo tình trạng nền kinh tế. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tính mức giá trung bình của 30 cổ phiếu chính trên Sàn giao dịch chứng khoán New York và được sử dụng như công cụ để đánh giá nền kinh tế.

Đình Phú
Theo ehow.com

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán