Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Dự tính giá cổ phiếu bằng độ lệch chuẩn

Khi đầu tư vào cổ phiếu, ai cũng sẽ kỳ vọng rất nhiều vào lợi nhuận thu được. Tính toán sự giao động và độ lệch chuẩn của cổ phiếu sẽ cho bạn biết mức lợi nhuận mà bạn có thể thu về.Thu thập dữ liệu và xác định độ lệch

Bạn nên tìm dữ liệu về giá cổ phiếu trên trang web của công ty hoặc trên các trang web tài chính có uy tín. Xác định giá cổ phiếu trung bình trong một khoảng thời gian và giá cổ phiếu trung bình hàng tháng, sau đó lấy giá trung bình trong một khoảng thời gian trừ đi giá trung bình hàng tháng để tìm độ lệch chuẩn của tháng đó. Ví dụ, giá trung bình trong một khoảng thời gian là 25 USD và giá trung bình tháng đầu tiên là 22 USD thì độ lệch chuẩn của tháng thứ nhất là 3 USD.

Tính độ lệch chuẩn

Sắp xếp tất cả các độ lệch vào một cột trong bảng dữ liệu. Tính bình phương mỗi độ lệch và tìm trung bình của tổng bình phương các độ lệch. Ví dụ, nếu độ lệch của tháng đầu tiên là 3 USD và độ lệch của tháng thứ hai là 2 USD, độ lệch bình phương tương ứng là 9 USD và  4 USD, tổng số là 13 USD và trung bình là 6,50 USD. Tính căn bậc hai của trung bình tổng bình phương để tìm ra độ lệch chuẩn. Trong ví dụ này, độ lệch chuẩn là 2,54 USD.

Ý nghĩa

Độ lệch chuẩn càng cao, bạn càng khó dự đoán giá trị của cổ phiếu. Vì vậy, những cổ phiếu có độ lệch chuẩn cao được xem là khoản đầu tư nhiều rủi ro. Thông thường những khoản đầu tư nhiều rủi ro sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Do đó, những nhà đầu tư muốn thu lợi lớn thường đầu tư vào những cổ phiếu có độ lệch chuẩn cao. Ví dụ, hãy xem xét tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính phủ và cổ phiếu phổ thông. Tín phiếu kho bạc có độ lệch chuẩn thấp nhất, trái phiếu chính phủ ở mức trung bình và cổ phiếu phổ thông có mức cao nhất. Điều này có nghĩa tín phiếu kho bạc có mức giá thấp nhất, trái phiếu chính phủ ở mức trung bình và cổ phiếu phổ thông ở mức cao nhất.

Các yếu tố khác

Một cổ phiếu có mức giá trung bình cao chẳng hạn như 500 USD sẽ có độ lệch chuẩn cao so với một cổ phiếu có mức giá trung bình 20 USD. Việc tăng giá mạnh sau khi phát hành ra công chúng hoặc có sự thay đổi trong công ty cũng có thể làm tăng độ lệch chuẩn. Vì lý do này, bạn nên xem lịch sử giá cổ phiếu ở dạng bản đồ. Điều này thật sự rất hữu ích.

Đình Phú
Theo ehow.com

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán