Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Ưu và nhược điểm của Chứng khoán khả mại

Có rất nhiều công cụ đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quyền mua hoặc bán, quỹ tương hỗ, sản phẩm tài chính, hàng hóa và kim loại quý hiếm.

Các nhà đầu tư thường mong muốn thanh khoản một số khoản đầu tư của họ thành tiền mặt một cách nhanh chóng. Nói cách khác, họ muốn những khoản đầu tư khả mại.

Chứng khoán khả mại

Chứng khoán khả mại là cổ phiếu hoặc các công cụ nợ được niêm yết trên sàn giao dịch và có thể dễ dàng mua hoặc bán. Các công cụ nợ gồm trái phiếu công ty và trái phiếu đô thị. Trái phiếu kho bạc, quyền mua hoặc bán, quỹ đầu tư ủy thác, hàng hóa, sản phẩm tài chính và quỹ tương hỗ cũng được xem là tài sản thanh khoản và chứng khoán khả mại. Giá trị thực tại của chúng có thể dễ dàng xác định bằng cách kiểm tra các giao dịch thị trường trước đó không lâu. Chi phí gốc của chứng khoán khả mại bao gồm các khoản hoa hồng và chi phí được trả khi mua hoặc bán. Giá của chứng khoán không khả mại không thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường thứ cấp.

Ưu điểm của chứng khoán nợ

Các công ty và chính phủ phát hành chứng khoán nợ khi cần vay tiền. Người phát hành phải trả lãi cho các khoản vay vào một ngày cụ thể trong tương lai, họ phải hoàn trả số tiền vay ban đầu. Các công ty phát hành chứng khoán nợ không làm suy giảm quyền sở hữu công ty và họ vẫn duy trì quyền kiểm soát các hoạt động của công ty. Chủ sở hữu trái phiếu không có quyền lợi về lợi nhuận của công ty. Công ty biết chính xác khoản nợ của họ là số tiền gốc được mượn cùng với khoản thanh toán lãi. Lãi suất được khấu trừ vào thuế của công ty. Quy trình bảo lãnh phát hành trái phiếu ít phức tạp hơn thủ tục phát hành cổ phiếu mới. Các công ty không có nghĩa vụ báo cáo cho các chủ sở hữu trái phiếu. Nợ là tạm thời; Nghĩa vụ được thanh toán khi trái phiếu đáo hạn.

Nhược điểm của chứng khoán nợ

Các khoản vay phải được hoàn trả hoặc chủ sở hữu trái phiếu có thể thực hiện các bước hợp pháp như buộc công ty phải phá sản. Các công ty gặp khó khăn về kinh tế sẽ rất vất vả trong việc thanh toán lãi suất. Chi phí lãi vay có thể ảnh hưởng đến hoạt động và lợi nhuận của công ty. Các nhà phân tích kiểm tra tỷ lệ nợ trên vốn của một công ty, nếu tỷ lệ này quá cao, họ sẽ khuyên bạn không nên đầu tư. Số tiền mà một công ty có thể vay được giới hạn bởi số tiền lãi mà nó có thể xử lý. Một số khoản vay đòi hỏi công ty phải cầm cố tài sản thế chấp hoặc tài sản của công ty.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán