Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Vai trò của cổ phiếu trong vấn đề tài chính

Cổ phiếu là một phần quan trọng của tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những công ty giao dịch công khai hay những công ty quyết định bán cổ phiếu trước cho các nhà đầu tư.

Trên thị trường, cổ phiếu có ảnh hưởng rất rộng và tác động rất lớn đến quyết định của cả doanh nghiệp lẫn các nhà đầu tư. Về cơ bản, cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu công ty vì vậy các nhà đầu tư sẵn sàng mua hoặc bán cổ phiếu, điều này làm cho giá cổ phiếu lên hoặc xuống phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường.Ảnh: shutterstock.com

Vốn

Khi một doanh nghiệp phát hành và bán cổ phiếu, mục đích chính là huy động vốn. Khi huy động vốn, doanh nghiệp phải phụ thuộc các khoản thu, khoản vay, dòng tín dụng, vốn chủ sở hữu giá trị thực tế và quyền sở hữu của công ty có thể được bán cho các nhà đầu tư dưới hình thức cổ phiếu. Các doanh nghiệp nhỏ có xu hướng dựa vào các khoản vay khi cần huy động vốn. Tuy nhiên, khi đã lớn mạnh và đặc biệt là được cổ phần hóa, họ sẽ huy động vốn bằng cách bán cổ phiếu ra thị trường.

Quyền sở hữu

Các công ty có thể lựa chọn bán cổ phiếu theo hai cách, bán một lần với số lượng lớn hoặc bán theo từng đợt phát hành. Tuy nhiên, dù bằng cách nào thì các công ty vẫn phải cân nhắc về số lượng cổ phiếu bán ra. Tài chính chứng khoán được kết nối chặt chẽ với quyền sở hữu doanh nghiệp. Bất kỳ ai sở hữu trên 50% cổ phiếu của công ty đều trở thành người đứng đầu trong ban quản trị. Để ngăn chặn việc bị nắm quyền kiểm soát, khi cổ phiếu được bán ra, các công ty phải đảm bảo rằng quyền sở hữu là do lãnh đạo công ty nắm giữ.

Lợi nhuận từ cổ tức

Khi công ty tạo ra lợi nhuận, các cổ đông sẽ được nhận một phần lợi nhuận gọi là cổ tức. Một số công ty đưa ra khoản cổ tức lớn nhằm thu hút và làm hài lòng các nhà đầu tư. Trong khi đó, nhiều công ty sử dụng nhuận để đầu tư và phát triển. Có rất nhiều quỹ tương hỗ và các chiến lược nhằm mục đích tập trung vào những khoản cổ tức đáng tin cậy hoặc cân bằng cổ tức với giá trị thị trường.

Tác động tới thị trường và các ngành công nghiệp

Giá trị thị trường của một cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào số tiền mà các nhà đầu tư sẵn sàng chi trả cho nó. Tất nhiên, các điều kiện kinh tế cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Phản ứng của các nhà đầu tư liên quan đến cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến quyết định của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là khi các doanh nghiệp biết rằng giá trị chứng khoán giảm do nhiều yếu tố rủi ro hoặc do lợi nhuận thấp.

Cát Bi
Theo ehow.com

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán