Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Làm Thế Nào Để Tăng Chỉ Số Octane Của Xăng?
Chỉ số octane là một đại lượng quy ước đặc trưng cho khả năng chống kích nổ của nhiên liệu. Chỉ số octane càng cao thì khả năng chịu nén của nhiên liệu trước khi nổ (đốt cháy) càng lớn.
Một loại xăng có chứa 4 alkane với thành phần số mol như sau: heptane (10%), octane (50%), nonane (30%) và decane (10%)
Khi dùng loại xăng này để chạy động cơ ô tô và mô tô cần trộn lẫn hơi xăng và không khí theo tỉ lệ thể tích như thế nào để phản ứng cháy xảy ra vừa hết?
Xúc Tác Xanh Là Gì?
Xúc tác xanh: Xúc tác có vai trò thiết yếu đối với một quá trình hóa học. Nó thúc đẩy phản ứng hóa học diễn ra nhanh hơn với tính chọn lọc cao hơn, tiêu thụ năng lượng ít hơn so với trường hợp thông thường
(TN THPT 2022) Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Y

(3) X + HCl → Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:

(a) Phân tử chất E có một liên kết π.

(b) Chất Y có thể được tạo ra trực tiếp từ etilen.

(c) Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Chất Z có số nguyên tử Oxy bằng số nguyên tử hidro.

(e) Đốt cháy hoàn toàn chất X bằng O2 dư thu được Na2CO3, CO2, H2O

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Khi tăng áp suất, phản ứng nào không ảnh hưởng tới cân bằng:
A. N2 +3H2 ⇌ 2NH3
B. 2CO +O2 ⇌ 2CO2
C. H2 + Cl2 ⇌ 2HCl
D. 2SO2 + O2 ⇌ 2SO3
Cho phản ứng: 2SO2 (g) + O2 (g) ⇌ 2SO3 (g),detaH < 0.Để tạo ra nhiều SO3 thì điều kiện nào không phù hợp?
A. Giảm nhiệt độ
B. Lấy bớt SO3 ra
C. Tăng áp suất bình phản ứng
D. Tăng nồng độ SO3
Số nguyên tử Iron có trong 280 gam Iron biết Fe= 56 amu?
A. 20.1023
B. 25.1023
C. 30.1023
D. 35.1023
Khi đun nóng Al(OH)3 trong không khí, sản phẩm thu được là:
A. Al2O3, H2O
B. AlO2, H2
C. Al2O3, O2
D. Al, H2O
Phân Biệt Nước Bromine Và Dung Dịch Bromine
* Bromine nguyên tố Br₂ là chất lỏng, dễ bay hơi và độc. Trong phòng thí nghiệm thường gặp "nước bromine" và "dung dịch bromine" là Br₂ được hòa tan trong các dung môi để hạn chế bay hơi và độc tính.
Carborane Acid
Carborane acid có công thức tổng quát dạng HB₁₁CX₁₁ (X=F,Cl, CF₃...) vừa là siêu acid có tính acid mạnh nhất nhưng cũng thật kì diệu khi siêu acid này lại ăn mòn rất yếu so với những acid mạnh khác.

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán