Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục trung học

Giáo dục trung học

Bảng xếp hạng các trường trung học tốt nhất Hoa Kỳ năm 2024 sẽ ra mắt vào ngày 23 tháng 4

Bảng xếp hạng sẽ bao gồm các hồ sơ có thể tìm kiếm trên gần 25.000 trường trung học công lập trên khắp Hoa Kỳ.Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 23/4, U.S. News sẽ công bố bảng xếp hạng các trường trung học tốt nhất năm 2024, bao gồm hồ sơ có thể tìm kiếm của gần 25.000 trường trung học công lập.

Trong số đó, gần 18.000 trường đủ điều kiện sẽ được xếp hạng dựa trên 6 chỉ số. Xếp hạng cao nhất sẽ là những trường có học sinh thể hiện kết quả xuất sắc trên mức mong đợi trong các đánh giá của tiểu bang, tham gia và vượt qua nhiều kỳ thi cấp đại học khác nhau và tỷ lệ tốt nghiệp cao.

Sáu thước đo và trọng số xác định thứ hạng của mỗi trường vào năm 2024 sẽ giống như những thước đo được sử dụng trong những năm trước. RTI International, một trong những viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, đã hợp tác với U.S. News để triển khai phương pháp xếp hạng, sử dụng các chỉ số giá trị gia tăng phản ánh mức độ các trường trung học phục vụ tất cả học sinh chứ không chỉ những học sinh dự định vào đại học.

Đây sẽ là ấn bản đầu tiên sau nhiều năm U.S. News có quyền truy cập vào dữ liệu đánh giá gần đây ở tất cả các tiểu bang. Trong các ấn bản mới nhất, đã có các điều chỉnh để đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với việc làm bài thi trong năm 2020-2021. Đối với phiên bản này, các trường học ở hầu hết các tiểu bang được đánh giá bằng cách sử dụng dữ liệu giai đoạn 2021-2022 về các bài kiểm tra, tỷ lệ tốt nghiệp và mức độ sẵn sàng vào đại học. Mức độ sẵn sàng vào đại học lại được đo bằng sự tham gia và thành tích trong các khóa học Nâng cao và Tú tài Quốc tế.

Các trường sẽ không được xếp hạng nếu thiếu dữ liệu đánh giá sử dụng được từ các cơ quan giáo dục tiểu bang của họ - thường là do tiểu bang ngăn chặn một số kết quả đánh giá cấp tiểu bang tại một trường. Các trường mới thành lập không có lớp 12 phục vụ một số dân tộc chuyên biệt hoặc là trường tư cũng không được xếp hạng.

Trong bảng xếp hạng quốc gia chính, bao gồm các trường chuyên và trường bán công, đều là trường công lập. Các trường này cũng sẽ được U.S. News xếp hạng riêng trong bảng xếp hạng quốc gia Các trường Bán công tốt nhất và các trường Chuyên tốt nhất trong ấn bản này.

Ngoài bảng xếp hạng quốc gia chính, U.S. News sẽ công bố bảng xếp hạng số riêng cho tất cả các trường trung học theo tiểu bang, quận và khu vực đô thị. Các Trường Trung học tốt nhất về STEM sẽ tiếp tục là bảng xếp hạng quốc gia gồm 250 trường top có học sinh xuất sắc trong các bài kiểm tra khoa học và toán AP.

Một phương pháp chi tiết sẽ được công bố khi ra mắt bảng xếp hạng vào ngày 23/4. Nó sẽ bao gồm một bảng cho biết năm đánh giá mà các chỉ số xếp hạng đánh giá của từng bang dựa vào.

U.S. News cũng công bố hồ sơ của từng trường để cung cấp cho phụ huynh thông tin mới nhất về các trường mà họ quan tâm. Thông tin được đưa vào các hồ sơ đó - bao gồm số lượng học sinh ghi danh, đa dạng sắc tộc, tình trạng Title I và địa chỉ - phản ánh Cốt lõi Dữ liệu chung 2022-2023 gần đây nhất của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

* Title I là một chương trình giáo dục liên bang hỗ trợ học sinh nghèo trên toàn quốc. Quỹ được phân bổ cho các trường có tỷ lệ học sinh nghèo cao, tùy theo số học sinh đủ điều kiện được ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá. Quỹ này có thể được sử dụng để thuê thêm giáo viên hoặc trợ giảng, cung cấp máy tính hoặc phần mềm, trang trải các chi phí trước và sau chương trình học, chương trình hè, cũng như mua thêm tài liệu hoặc thiết bị.

Hồng Nhung
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán