Trang chủ»Giáo dục

Giáo dục

Khả năng tư duy của học sinh lớp 2

Học sinh lớp 2 có khả năng hiểu biết những gì? Jean Piaget, nhà tâm lý học nghiên cứu về sự phát triển nhận thức vào cuối những năm 1920, đã đưa ra một danh sách các giới hạn tinh thần cho từng nhóm tuổi. Sau đây là những gì ông cho biết về học sinh lớp 2:

  • Học sinh lớp 2 có thể hiểu và thao tác các biểu tượng liên quan đến vật cụ thể. Ví dụ, học sinh lớp 2 biết dấu cộng có nghĩa là thêm vào và có thể sử dụng chúng khi cần thiết.
  • Học sinh lớp 2 tư duy logic hơn. Mặc dù vẫn có những khoảnh khắc khi chúng đi đến kết luận, bạn sẽ có thể hiểu được ngay cả những suy nghĩ kỳ quặc nhất của chúng.
  • Học sinh lớp 2 vẫn còn cho mình là trung tâm. Chúng tin rằng mọi người đều nhìn thế giới như cách chúng thấy, nhưng cuối cùng chúng cũng có thể hiểu quan điểm của người khác.
  • Học sinh lớp 2 có thể biết được sự khác biệt về số lượng, chiều dài và âm lượng khi so sánh 2 vật với nhau. Ngoài ra, học sinh lớp 2 cũng có hiểu về chất. Ví dụ, nếu chúng được giới thiệu về đất sét, sau khi xem ai đó phá vỡ nó thành từng mảnh nhỏ và đặt các mảnh lại với nhau, một học sinh lớp 2 sẽ biết rằng đó vẫn cùng là một lượng đất sét.

Thanh Huyền
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán