Trang chủ»Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/4/2021

Do tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, đang gây ra những tác động nặng nề đến hầu hết tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, xã hội, đặc biệt là nền kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mặc dù, nền kinh tế Việt Nam năm 2020 có sự tăng trưởng, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ tối đa và tạo điều kiện để các doanh nghiệp vượt qua thời kì khủng hoảng này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

1. Đối tượng được áp dụng:

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

c) Xây dựng;

d) Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

e) Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

f) Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

g) Thoát nước và xử lý nước thải

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;

d) Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

e) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm

- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Thời gian được gia hạn cụ thể từng loại thuế:

a) Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), các doanh nghiệp nằm trong danh sách các lĩnh vực được gia hạn thời gian nộp thuế thì tùy vào kỳ khai thuế GTGT. Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo tháng, kể từ tháng 3 sẽ gia hạn thời gian tối đa nộp thuế là 6 tháng, chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo quý, thời gian gia hạn nộp thuế tối đa vào ngày cuối cùng của hai quý tiếp theo.

b) Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp thuế sẽ được gia hạn thời gian tối đa là ba tháng. Với doanh nghiệp có chi nhánh hoạt động sản xuất, kinh doanh không nằm trong ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì không được gia hạn thời gian nộp thuế.

c) Với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

d) Đối với tiền thuê đất phải nộp vào đầu năm 2021, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định 52 đang thuê đất của Nhà nước sẽ được gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất tối đa 5 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.

e) Nếu trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn là ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ.

3. Hồ sơ, thủ tục cần thực hiện để được gia hạn nộp các loại thuế:

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nằm trong danh sách các ngành nghề được gia hạn thời gian nộp thuế phải làm đơn xin gia hạn theo Mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo của Nghị định 52/2021/NĐ-CP và nộp trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Nhìn chung, Nghị Định 52 ra đời lúc doanh nghiệp đang rất cần sự hỗ trợ của Cơ quan Nhà Nước đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng ta có thể tham khảo bản full của Nghị Định tại website: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-52-2021-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-471423.aspx

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán