Trang chủ»Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Nghị định số 90/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam từ ngày 4/10/2020 đến ngày 4/10/2023.

1. Lý do ban hành Nghị Định:

Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký kết trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt, cùng với các lợi ích và quan hệ khu vực chung của hai Bên.

Nhắc lại Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký tại Viêng Chăn ngày 3 tháng 3 năm 2015 và Hiệp định về Hợp tác Song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký tại Hà Nội ngày 21 tháng 01 năm 2015; mong muốn phát triển thương mại biên giới để tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước và nâng cao đời sống của người dân sinh sống trong vùng biên giới của hai nước;

Việt Nam và Lào đã ký Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Nội dung.

Điểm nhấn “ Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% chủ yếu các sản phẩm nông nghiệp”.

2. Nội dung:

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và điều kiện hướng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào (sau đây viết tắt là Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào) từ ngày 4 tháng 10 năm 2020 đến ngày 4 tháng 10 năm 2023.

a. Ban hành danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào

Ban hành danh mục hàng hóa được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Chi tiết danh mục tại Phụ lục I kèm theo Nghị định.

Ban hành danh mục hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào. Chi tiết danh mục tại Phụ lục I kèm theo Nghị định.

Ban hành danh mục hàng hóa được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hằng năm theo Hiệp định thương mại Việt Nam – Lào. Chi tiết danh mục tại Phụ lục I kèm theo Nghị định.

b. Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào, trừ hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% nếu được nhập khẩu từ CHDCND Lào vào Việt Nam và đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam - Lào và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định.

c. Hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất ATIGA

Hàng hóa nhập khẩu từ CHDCND Lào, thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 98 được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bằng 50% thuế suất ATIGA quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có), nếu đáp ứng:

- Được nhập khẩu từ CHDCND Lào vào Việt Nam và

- Đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam - Lào và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định.

d. Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu vào Việt Nam

Hàng hóa thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 98 sẽ không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam.

e. Hàng hóa nhập khẩu áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan

Mặt hàng lúa gạo có xuất xứ từ Lào nếu trong hạn ngạch sẽ được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%. Phần vượt hạn ngạch sẽ áp dụng giảm giảm 50% thuế suất ATIGA.

Theo tinh thần của Nghị định, gạo là mặt hàng Việt Nam có thể xuất khẩu với số lượng lớn nên sẽ không khuyến khích nhập khẩu.

Đối với mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu lá thuốc lá xuất xứ từ Lào nếu trong hạn ngạch sẽ được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%. Phần vượt hạn ngạch sẽ không được ưu đãi.

f. Tổng kết:

Hiêu lực thi hành từ ngày 19 tháng 10 năm 2021


SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán