Trang chủ»Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về “quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động”

Trong bối cảnh Đại Dịch Covid-19 vẫn còn diễn ra rất phức tập trên Thế Giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiện nay, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung lao động trầm trọng, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các khu kinh tế trọng điểm. Vì vậy, để khuyến khích người lao động quay trở lại thị trường lao động và sản sẻ gánh nặng cuộc sống với người lao động. Thủ Tướng Chính Phủ đã thông qua Quyết Định 08/2022/QĐ-TTg về quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

1. Nội dung

a. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sau đây:

- Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo Nghị Quyết số 82/2018/NQ-CP ngày 22/5/2018 của Chính Phủ quy định về quản lý khi công nghiệp và khu kinh tế.

- Khu kinh tế trọng điểm:

+ Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

+ 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang).

b. Thông tin cơ bản: Quyết định này áp dụng hỗ trợ 2 đối tượng người lao động như sau:

- Hỗ trợ người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp

- Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động

2. Tổ chức thực hiện

- Người lao động phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chính xác của nội dung kê khai.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm:

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến người lao động.

b) Tổng hợp, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện hưởng quy định tại Điều 4, Điều 8 Quyết định này.

c) Bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ thuê nhà của người lao động tối thiểu 5 năm.

d) Thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Quyết định này làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

đ) Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định này; thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

- Các bộ, cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện bao gồm:

+ Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội

+ Bộ tài chính

+ Bộ công an

+ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ

+ Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị

3. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 28/3/2022

Đây là văn bản pháp quy nhằm hỗ trợ người lao động qua đó gián tiếp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế và vượt qua khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Nguồn: tham khảo Internet

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán