Nhà thông thái

Trong ngôi làng nọ có một nhà thông thái. Mọi người thường đến nhà của ông và phàn nàn về những vấn đề tương tự mỗi ngày. Một ngày nọ, ông kể cho họ nghe một câu chuyện vui và mọi người đều cười ồ lên.

Sau đó, ông kể lại câu chuyện vui đó và chỉ có một vài người trong số họ mỉm cười.

Khi ông kể câu chuyện lần thứ ba thì không ai cười nữa.

Nhà thông thái mỉm cười và nói: “Bạn không cười với những câu chuyện vui giống nhau khi nghe nhiều lần. Vậy tại sao bạn luôn khóc nhiều lần về cùng một vấn đề?”

Lo lắng sẽ không giải quyết vấn đề của bạn, nó chỉ lãng phí thời gian và năng lượng của bạn.

Thanh Huyền
(Lược dịch)