Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Vốn cổ phần

Khi một công ty quyết định cổ phần hóa thì họ phải bán cổ phiếu cho cộng đồng. Công ty sử dụng số tiền họ thu được ngay sau đó cho nhiều mục đích khác nhau. Số tiền này có thể được sử dụng để mở rộng hoạt động của doanh nghiệp hoặc sử dụng để duy trì nguồn dự trữ tiền mặt cho các nhu cầu trong tương lai. Dù bằng cách nào, số tiền mà công ty thu về khi bán cổ phiếu được gọi là vốn cổ phần.

Định nghĩa

Vốn cổ phần là số tiền mà công ty kiếm được bằng cách bán cổ phiếu. Đây có thể là đợt chào bán cổ phiếu công khai đầu tiên, hay còn gọi là IPO. Số tiền này không bao gồm bất kỳ khoản tiền nào phát sinh từ việc biến động giá trị của cổ phiếu sau khi bán. Vì vậy, nếu cổ phiếu giảm sau khi công ty phát hành, điều này không được thể hiện trong bảng báo cáo tài chính của công ty.

Lợi ích

Vốn cổ phần cho phép công ty mở rộng doanh nghiệp của mình mà không phải vay tiền. Vốn cổ phần cung cấp nguồn tài chính vào quỹ của công ty thay vì họ phải vay vốn và trả tiền lãi. Khoản lãi này có thể cao hơn lợi nhuận mà công ty phải chia sẻ với cổ đông nếu công ty trả cổ tức. Nếu công ty không chia lợi nhuận với cổ đông, thì việc phát hành cổ phiếu và thu vốn sẽ là tiền không lãi suất.

Bất lợi

Một khi công ty phát hành cổ phiếu, cách duy nhất để lấy lại cổ phiếu đó là mua lại nó. Mỗi khi công ty phát hành chứng khoán, họ sẽ làm giảm cổ phần cho tất cả các cổ đông. Bởi vì điều này, công ty phải cẩn thận trong việc phát hành cổ phiếu. Nếu giá trị cổ phiếu giảm xuống để đáp ứng với việc phát hành chứng khoán, thì cổ phiếu tương lai của công ty có thể không mang lại vốn cổ phần mà công ty cần.

Cân nhắc

Công ty phát hành chứng khoán để nhận vốn cổ phần cần phải cân nhắc quyết định của mình khi huy động vốn ở bên ngoài đồng nghĩa việc quyền sở hữu của công ty ngày càng bị rơi vào tay các cổ đông bên ngoài công ty. Trách nhiệm của công ty đối với các cổ đông ngày càng trở nên quan trọng hơn bởi vì các cổ đông nhìn thấy được sự gia tăng giá trị cổ phiếu của công ty. Việc không có lợi nhuận hoặc kết quả hoạt động kinh doanh vốn cổ phần thất bại của công ty thì thật là lãng phí; triển vọng tăng vốn trong tương lai có thể bị giảm.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán