Trang chủ»Kinh tế»Những vấn đề kinh tế

Những vấn đề kinh tế

Đường lối lãnh đạo của Akio Toyoda, CEO của TOYOTA

Đường lối lãnh đạo của Akio Toyoda là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc truyền cảm hứng đến nhân viên và hóa thân thành nhân viên.Akio Toyoda - Ảnh: aafaizli.com

Lãnh đạo bằng cách truyền cảm hứng cho nhân viên có nghĩa là gây ảnh hưởng lên toàn bộ tổ chức và niềm tin của toàn thể nhân viên thông qua việc thu thập ý kiến và sự quyết tâm của nhân viên, sau đó khuyến khích họ phát huy hết khả năng để thực hiện theo những chiến lược được đề ra từ người lãnh đạo.

Những nhà lãnh đạo giỏi trong việc truyền cảm hứng cho nhân viên là những người biết cách thu thập ý kiến từ nhân viên hơn là bác bỏ nó, họ sẽ khuyến khích nhân viên bằng cách đồng bộ hóa tầm nhìn chiến lược của mình với nhân viên.

Đường lối lãnh đạo truyền cảm hứng là việc thể hiện uy tín, kích thích trí tuệ và xem xét từng cá nhân có khả năng mang lại thay đổi cho tổ chức. Những nhà lãnh đạo theo đường lối này buộc phải thay đổi toàn bộ tổ chức để phù hợp với nhận thức và chiến lược mới.

Akio Toyoda là một người rất có chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc đối nhân xử thế, vì vậy ông đã tạo được một uy tín rất lớn và luôn được kính trọng bởi các nhân viên của mình. Ông cũng có tầm nhìn chiến lược rất tốt, ông luôn thực hiện những đổi mới tại Toyota và luôn kích thích trí tuệ của nhân viên. Ví dụ điển hình cho điều này là ông đã mạnh dạn bác bỏ phương pháp thiết kế lại nhà máy và cách thức điều hành của người chủ tịch tiền nhiệm.

Đường lối lãnh đạo hóa thân thành nhân viên đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải hành động như thể họ đang đóng một vai trò quan trọng trong tổ chức. Những nhà lãnh đạo theo đường lối này luôn phải có những sáng kiến của riêng mình, luôn làm cho nhân viên cảm thấy được sự hiện diện của mình và luôn theo đuổi những cơ hội mới. Bên cạnh đó, những nhà lãnh đạo này phải luôn cởi mở với những ý tưởng mới và luôn nhiệt tình hướng dẫn cấp dưới. Khi những ý tưởng mới không mang đến kết quả tốt thì chúng sẽ được xem như là một bài học kinh nghiệm cho những nỗ lực khác trong tương lai.

Akio Toyoda có niềm tin mãnh liệt vào nguyên lý của Toyota đó là “Tận mắt chứng kiến”, điều này có nghĩa là bạn phải bước ra khỏi bàn làm việc và tận mắt nhìn thấy nguồn gốc của vấn đề. Ông đã làm chính xác theo nguyên lý đó khi đến thăm một đại lý của Toyota ở Ann Arbor, Michigan. Ông muốn đích thân điều tra việc thu hồi xe của công ty.

Akio Toyoda đã và đang làm việc như một nhân viên thực thụ của Toyota. Mặc dù ông có thể dễ dàng sử dụng quyền lực của mình để yêu cầu cấp dưới thực hiện những công việc như vậy nhưng ông thích tận mắt chứng kiến mọi hoạt động của công ty. Điều này phản ánh rõ nét đường lối lãnh đạo hóa thân thành nhân viên của ông.

Trần Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán