Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Tác động của suy thoái kinh tế lên thị trường chứng khoán

Suy thoái kinh tế được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh tế đều chấp thuận một định nghĩa chuẩn mực rằng suy thoái kinh tế xảy ra khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm trong hai quý liên tiếp và tỷ lệ thất nghiệp tăng 1,5% trở lên trong một năm. Suy thoái kinh tế có thể có tác động sâu rộng và lâu dài trên thị trường chứng khoán.

Giá cổ phiếu

Nhìn chung, giá cổ phiếu sẽ giảm nếu xảy ra suy thoái kinh tế. Các nhà đầu tư có xu hướng bán bớt cổ phiếu của mình để chuyển sang các công cụ đầu tư không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động thị trường như Trái phiếu kho bạc. Việc bán tháo này khiến giá cổ phiếu giảm mạnh, gây ra sự sụt giảm chung trên thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu giảm do suy thoái kinh tế khiến lợi nhuận kinh doanh giảm và thường buộc các doanh nghiệp phải chậm sản xuất và sa thải nhân viên, làm cho sự suy thoái càng trở nên nghiêm trọng.

Cổ tức giảm

Giá cổ phiếu của công ty giảm trong thời kỳ suy thoái dẫn đến thu nhập giảm. Khi thu nhập giảm, cổ tức cũng giảm, vì các công ty trả cổ tức bằng tiền mặt thông qua thu nhập. Nếu suy thoái mạnh, một công ty có thể không trả cổ tức. Điều này làm giảm sự tin tưởng của cổ đông vào lợi nhuận của công ty khiến họ phải bán cổ phần của mình. Kết quả là giá cổ phiếu càng giảm mạnh và làm suy giảm thị trường chứng khoán.

Thị trường biến động

Thị trường chứng khoán lên hay xuống phần lớn dựa trên quan điểm của nhà đầu tư về điều kiện thị trường chứng khoán trong tương lai. Nhiều người coi đây là cảm tính của nhà đầu tư. Trong thời kỳ suy thoái, tâm lý của các nhà đầu tư phần lớn rất bi quan và sự biến động thị trường chứng khoán sẽ tăng cao hơn bình thường. Rủi ro đầu tư tăng trong khi lợi nhuận trung bình giảm cùng với biến động thị trường tăng cao. Do đó, các nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng từ chứng khoán nhiều rủi ro sang trái phiếu ít rủi ro hơn. Điều này thường dẫn đến sự suy giảm việc đầu tư trong thị trường chứng khoán, gây ra sự sụt giảm giá trị thị trường chứng khoán.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán