Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12: TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI LÀ GÌ?
Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.
CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT LÀ GÌ? ĐỐI TƯỢNG NÀO CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT?
Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, thu trực tiếp vào hành vi sản xuất, nhập khẩu các loại hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hành vi kinh doanh các dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12: VI PHẠM PHÁP LUẬT LÀ GÌ? DỰA VÀO NHỮNG DẤU HIỆU NÀO ĐỂ BIẾT ĐÓ LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT?
Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí xâm hại tới quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12: PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE NGƯỜI KHÁC?
Theo quy định tại Điều 134 BLHS sửa đổi năm 2017 thì. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác:
CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC
Một đất nước phát triển bền vững là một đất nước có sự tăng trưởng liên tục và vững chắc về kinh tế, có sự đảm bảo, ổn định và phát triển về văn hóa, xã hội, có môi trường được bảo vệ và cải thiện…Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong sự phát triển bền vững của đất nước, pháp luật có vai trò như thế nào? Pháp luật chi phối đến các vấn đề kinh tế, văn hóa, các lĩnh vực xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng như thế nào?
CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12: QUYỀN SÁNG TẠO CỦA CÔNG DÂN LÀ GÌ? Ý NGHĨA CỦA QUYỀN SÁNG TẠO LÀ GÌ?
Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất: quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.
CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12: CÔNG DÂN CÓ CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN NÀO?
Ngày nay, trên đất nước chúng ta, mỗi công dân đều có những quyền tự do nhất định, được ghi nhận trong hiến pháp. Đó là các quyền tự do cơ bản của công dân. Các quyền tự do này được đặt ở vị trí đầu tiên, quan trọng nhất, không thể tách rời đối với mỗi cá nhân.
CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12: THẾ NÀO LÀ BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT?
Quyền bình đẳng là thành quả đấu tranh lâu dài của nhân loại tiến bộ qua các thời kì lịch sử khác nhau. Ở nước ta, quyền bình đẳng của công dân được tôn trọng và bảo vệ, được ghi nhận trong hiến pháp và luật. Quyền bình đẳng đó được thể hiện như thế nào và trách nhiệm của mỗi chúng ta như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.
CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12: PHÁP LUẬT CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO TRONG ĐỜI SỐNG?
Trong cuộc sống hiện nay, pháp luật là công cụ tất yếu mà nhà nước sử dụng để quản lí. Vậy tại sao lại là pháp luật mà không phải là một công cụ khác.
CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11: THANH NIÊN CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC?
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", khẳng định vai trò của thanh niên vô cùng to lớn và bao trùm rất nhiều lĩnh vực.
[1]2345678  

SIU Review - số 89

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán