Trang chủ»Kinh tế

Kinh tế

Đọc biểu đồ của thị trường chứng khoán như thế nào?

Đồ thị chứng khoán phản ánh sự biến động giá của chứng khoán theo thời gian. Việc sử dụng biểu đồ để dự đoán sự thay đổi giá cổ phiếu trong tương lai được gọi là phân tích chuyên môn. Các nhà phân tích thị trường chứng khoán cho rằng sự biến động giá của cổ phiếu sẽ được lặp lại trên đồ thị và điều này là cơ sở cho các nhà đầu tư tham khảo để mang lại thành công.Nghiên cứu biểu đồ chứng khoán sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn - Ảnh: swing-trade-stocks.com

Bước 1

Nhìn vào khối lượng cổ phiếu đã được giao dịch cũng như là sự biến động giá. Xác định các cổ phiếu đang tăng giá có khối lượng giao dịch tăng. Điều này cho thấy nhu cầu đối với các loại cổ phiếu này ngày càng tăng và khả năng giá của cổ phiếu sẽ còn tăng cao. Lưu ý, tránh mua những cổ phiếu đang giảm giá nhưng có khối lượng giao dịch tăng.

Bước 2

Tìm hiểu cách để xác định được mức giá hỗ trợ. Giá của một cổ phiếu có thể giảm đến một mức độ nhất định, sau đó tăng lên rồi lại giảm xuống mức độ nhất định trước đó. Chúng ta gọi đó là mức giá hỗ trợ vì giá cổ phiếu sẽ không giảm xuống thấp hơn mức giá này. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống thấp hơn mức giá hỗ trợ, nó có thể sẽ tiếp tục giảm và đạt một mức thấp mới.

Bước 3

Xác định mức giá trần của cổ phiếu. Mức giá trần là mức giá mà cổ phiếu đang nỗ lực để vượt qua. Nó có thể sẽ đạt được mức giá này sau đó sẽ giảm dần trở lại mức ban đầu. Một cổ phiếu vượt qua được mức giá trần của nó được coi là một dấu hiệu tích cực, điều này cho thấy nó sẽ tiếp tục tăng giá.

Bước 4

Nghiên cứu chỉ số tăng/giảm của cổ phiếu. Mỗi ngày, lấy số lượng cổ phiếu tăng giá trừ đi số lượng cổ phiếu giảm giá, nếu kết quả là số dương có nghĩa là chỉ số tăng/giảm sẽ tăng lên. Nếu kết quả cứ tiếp tục như vậy thì đây là dấu hiệu tích cực và ngược lại.

Bước 5

Nắm được chu kỳ của của phiếu. Cổ phiếu sẽ giao động trong phạm vi giữa mức giá hỗ trợ và mức giá trần. Mua cổ phiếu khi nó giảm xuống mức giá hỗ trợ và bắt đầu tăng, bán cổ phiếu khi nó đạt mức giá trần và bắt đầu giảm.

Trần Đình Phú
Theo: thenest.com

SIU Review - số 83

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán