Trang chủ»Toàn cảnh thế giới»Toàn cảnh Việt Nam

Toàn cảnh Việt Nam

Chính phủ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

Trong năm 2015, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế tạo điều kiện cho thanh niên học tập và phát triển tài năng.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo đó, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, vượt khó, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ cùng chăm lo tốt hơn lợi ích chính đáng cho thanh thiếu niên, tạo điều kiện, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập và các em gặp khó khăn không phải bỏ học. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất hoặc sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách hiện có để tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, phát triển tài năng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Chính phủ sẽ cùng Trung ương đoàn hỗ trợ thanh niên học tập, lập nghiệp.

Chính phủ và Trung ương đoàn sẽ quan tâm đến giải quyết việc làm cho thanh niên, trong đó tổ chức Đoàn tập trung vào công tác hướng nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm, giúp thanh niên vay vốn để học nghề và khởi nghiệp... Các mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên sẽ được mở rộng. Đoàn Thanh niên chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với những chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên; đề xuất sửa đổi các chính sách, pháp luật cho phù hợp và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương cũng sẽ tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi; ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho thanh niên trong học tập, tìm việc làm và vui chơi giải trí...

Theo LAN HẠ
(Vnexpress)

[1]2345  

SIU Review - số 76

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán