Hi-Tech

Công nghệ Chuyển đổi số

Tập đoàn Huawei đã thiết kế cấu trúc chuyển đổi số của mình xoay quanh 5 mục tiêu:

1. Trải nghiệm một trạm

Tăng cường kết nối để đạt được sự hài lòng của người dùng bằng cách xây dựng trải nghiệm một trạm cho năm đối tượng người dùng khác nhau: khách hàng doanh nghiệp, người tiêu dùng, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên Huawei. Mục tiêu của công ty là xây dựng các nền tảng dịch vụ liên kết khách hàng, người dùng cuối, đối tác và nhóm phát triển của công ty với các thiết bị và kiến thức cần thiết để hoàn thành mục tiêu trong một trạm.

2. Dịch vụ dựa trên kịch bản

Hỗ trợ điều phối dịch vụ linh hoạt và nhanh chóng cho các hoạt động toàn cầu dựa trên các kịch bản hoạt động trong thế giới thực. Huawei đã thiết lập một hướng chuyển đổi trong tương lai, phân tích từng kịch bản dịch vụ độc lập của công ty, bao gồm các giao diện mở để hỗ trợ việc sắp lịch linh hoạt cho nhân viên dịch vụ. Ví dụ, Huawei hiện cung cấp các thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) được tiêu chuẩn hóa cho các nhà bán lẻ điện thoại di động trên toàn cầu giúp họ mở cửa hàng nhanh chóng.

3. Nền tảng dịch vụ

Thiết lập nền tảng chung cho chuyển đổi số hỗ trợ tăng trưởng dịch vụ. Để hỗ trợ chuyển đổi số tốt hơn trên tất cả các miền, Huawei đã tạo ra một nền tảng CNTT công cộng cung cấp hơn 600 dịch vụ trong bốn loại dịch vụ (cơ bản, nền tảng, ứng dụng và bảo mật). Huawei đã tăng cường áp dụng công nghệ AI, đặc biệt là trong các kịch bản hoạt động quy mô lớn và phức tạp của công ty - biến các quy trình không tự vận hành thành quy trình thông minh. Ngày nay, có hơn 200 ví dụ về các ứng dụng AI được sử dụng tại Huawei và nhu cầu về các dịch vụ tương tự sẽ tiếp tục trong tương lai.

4. Khả năng quản lý nhiều đám mây (Multi-cloud)

Xây dựng các khả năng quản lý Real-time, Open, Multi-cloud, và Agile (ROMA) cho các kết nối bên trong và bên ngoài và khả năng tương tác. Kết nối là nền tảng cốt lõi để thực hiện chuyển đổi số cho các doanh nghiệp truyền thống. Đây là lý do tại sao Huawei xây dựng ROMA để bảo đảm các ranh giới bên ngoài để nhanh chóng đưa các dịch vụ hiện có vào môi trường nhiều đám mây.

5. Nền tảng lệnh hoạt động

Xây dựng một “Nền tảng lệnh hoạt động” cho các hoạt động thời gian thực. Để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai, Huawei đang cải tổ toàn bộ hệ điều hành của mình để tạo ra một nền tảng lệnh thông minh và thời gian thực. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một trung tâm vận hành toàn kịch bản, đầy đủ dịch vụ cung cấp giám sát và cảnh báo dịch vụ, điều phối quy trình, lên lịch sự kiện và dự báo để hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 89

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán