Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Lịch sử hình thành các công ty môi giới chứng khoán

Trong ngành công nghiệp tài chính, những công ty môi giới chứng khoán có lịch sử thành lập cách đây gần một ngàn năm. Họ sử dụng rất nhiều phương thức để hỗ trợ các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu ở nhiều thị trường khác nhau. Các công ty môi giới chứng khoán ngày càng thay đổi và phát triển thành những tổ chức lớn có tầm ảnh hưởng nhất định đến toàn bộ ngành tài chính. Những năm đầu thế kỷ XXI, họ đã áp dụng hình thức giao dịch trực tuyến cho phép các nhà đầu tư ở mức trung bình có thể tham gia vào thị trường chứng khoán.

Lịch sử

Trong suốt thế kỷ 11, thay mặt cho cộng đồng ngân hàng, người Pháp bắt đầu điều chỉnh và giao dịch các khoản nợ nông nghiệp, điều này tạo ra những hệ thống môi giới đầu tiên. Vào những năm 1300, nhà cửa bắt đầu được dựng lên tại những thành phố lớn như Flanders và Amsterdam, đây là nơi mà các nhà đầu tư thương mại dùng để tổ chức các cuộc họp. Không lâu sau đó, các nhà môi giới Venice bắt đầu giao dịch chứng khoán chính phủ, nâng tầm quan trọng cho các công ty môi giới lúc bấy giờ.

Năm 1602, Dutch East India Company trở thành công ty giao dịch công khai đầu tiên cho phép các cổ đông sở hữu một phần công ty. Cổ phiếu trở thành công cụ nâng cao tầm vóc của công ty và trở thành tiêu chuẩn cho hệ thống tài chính hiện đại.

Ý nghĩa

Những công ty môi giới chứng khoán đầu tiên được thành lập tại các quán cà phê ở London. Đến năm 1801, Sàn giao dịch chứng khoán London chính thức được thành lập. Hệ thống này được các công ty môi giới trên toàn thế giới sao chép, đặc biệt là những công ty tại Chestnut Street ở Philadelphia. Ngay sau đó, US Exchange được chuyển đến thành phố New York, các công ty Morgan Stanley và Merrill Lynch được thành lập để hỗ trợ việc môi giới cổ phiếu và chứng khoán.

Sự cân nhắc

Trong suốt những năm 1900, các công ty môi giới chứng khoán bắt đầu thay đổi theo hướng của các nhà hoạch định thị trường. Họ chấp nhận những điều khoản định giá của bên mua và bên bán. Xung đột trong việc định giá tạo ra những mối lo ngại về nội gián vì vậy các nhà kiểm soát đã thiết lập lập một hệ thống gọi là Chinese Wall để ngăn chặn thông tin liên lạc giữa các phòng ban khác nhau trong các công ty môi giới. Điều này giúp các công ty môi giới tăng lợi nhuận và tạo nên mối liên kết lớn hơn trong ngành công nghiệp tài chính.

Tầm ảnh hưởng

Sự thành lập của các công ty môi giới có giá trị cao như Goldman Sachs và Bear Stearns tạo ra một hệ thống hợp nhất. Nửa cuối thế kỷ 20, các công ty lớn bắt đầu sáp nhập và nắm quyền kiểm soát các công ty nhỏ. Tuy nhiên, những sự hợp nhất như thế tạo ra một môi trường đầy biến động khiến các công ty như Bear Stearns và Lehman Brothers phải nộp đơn xin phá sản.

Nét đặc trưng

Phần lớn các công ty môi giới đã chuyển sang hoạt động trực tuyến. Với lợi thế trực tuyến, các công ty môi giới có thể cung cấp giá chứng khoán từng phút và thực hiện giao dịch ngay lập tức. Bên cạnh đó, các khoản hoa hồng cũng giảm đi và bổ sung tính thanh khoản cho thị trường. Vai trò của các công ty môi giới chứng khoán luôn thay đổi và mang lại lợi ích cho tương lai của ngành công nghiệp tài chính.

Đình Phú
Theo ehow.com

SIU Review - số 79

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán