Trang chủ»Toàn cảnh thế giới»Toàn cảnh Việt Nam

Toàn cảnh Việt Nam

Đổi mới kiểm tra môn ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế

Đó là một trong những nội dung quyết định số 2080/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ vừa ký về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.Giờ học giao tiếp bằng ngoại ngữ của các bé tại Trung tâm giáo dục giải trí Kizworld. Ảnh: Duyên Phan

Theo đó, đến năm 2025, 50% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành, nghề đào tạo; triển khai một số chương trình đào tạo giáo viên bằng ngoại ngữ; 100% sinh viên tốt nghiệp đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ theo các cấp học và trình độ đào tạo...

Trong thời gian tới, các bộ, ngành liên quan sẽ ban hành và triển khai chương trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ; đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ của quốc gia.

Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ; hình thành và phát triển hệ thống học liệu trực tuyến mở quốc gia, tạo sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận các chương trình ngoại ngữ chất lượng cao cho mọi đối tượng người học...

Theo HOÀNG HƯƠNG
(Tuổi trẻ)

SIU Review - số 70

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán