Trang chủ»Toàn cảnh thế giới»Toàn cảnh Việt Nam

Toàn cảnh Việt Nam

TPHCM: Phòng, chống “tham nhũng vặt” trong giáo dục

Sở GD&ĐT TPHCM vừa triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2019-2020. Trong đó, nhấn mạnh việc phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi "tham nhũng vặt".

Cụ thể, đối với công tác này, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi "tham nhũng vặt" của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, chức trách được giao, đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị đều công khai, minh bạch.Kiểm tra công tác thu cho trong trường học ở TPHCM (Ảnh minh họa)

Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao nhận thức vai trò của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào: đầu tư xây dựng thu, chi ngân sách, tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công, kịp thời xử lý nghiêm minh đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Đối với việc thực hiện, Sở giao nhiều bộ phận. Đặc biệt, Thanh tra Sở tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm thông tin, tình hình.

Kịp thời đề xuất các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật những vụ việc có dấu hiệu bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, cho thôi việc, miễn nhiệm bãi nhiệm, kỷ luật... đối với cán bộ, công viên chức và người lao động có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí.

Theo HOÀI NAM
(Dân trí)

SIU Review - số 83

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán