Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Mục tiêu của một thương nhân cá thể

Hiểu rõ thị trường

Thương nhân có thể lựa chọn nhiều phân khúc thị trường để đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ, nhưng đạt được sự hiểu biết thấu đáo về cách hoạt động của từng thị trường và loại hình thương mại là mục tiêu thực sự cần thiết. Mặc dù may mắn đóng vai trò rất lớn trong kinh doanh nhưng bạn không thể phụ thuộc vào nó. Là một thương nhân hiểu biết bạn phải nắm được cơ chế hoạt động của thị trường, những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá của thị trường và những rủi ro sẽ gặp phải.

Phát triển chiến lược

Chiến lược kinh doanh là tập hợp các quy tắc mà bạn phải tuân theo vì chúng là kim chỉ nam của bạn trong việc giao thương. Có hai chiến lược chủ đạo đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Những thương nhân chuyên áp dụng chiến lược phân tích cơ bản thường mua bán cổ phiếu dựa vào những đặc điểm kinh tế và tài chính của một công ty và thị trường cụ thể. Ngược lại, các nhà phân tích kỹ thuật thường dựa vào mức giá giao dịch trong quá khứ và khối lượng giao dịch để dự đoán giá tương lai. Một thương nhân tài giỏi có thể phối hợp nhuần nhuyễn cả hai chiến lược bằng cách sử dụng phân tích cơ bản để lựa chọn chứng khoán và sử dụng phân tích kỹ thuật cho việc giao dịch.

Xử lý rủi ro

Hiểu được nguy cơ thua lỗ trong kinh doanh là điều rất quan trọng đối với các thương nhân. Mỗi thị trường có một rủi ro riêng. Một số rủi ro liên quan đến các sự kiện kinh tế và chính trị trong khi đó những rủi ro khác sẽ liên quan đến chiến lược kinh doanh của một công ty cụ thể. Để thành công trên thương trường, một thương nhân phải biết cách hạn chế và xử lý rủi ro thông qua những kỹ thuật như bảo hiểm rủi ro, kiểm soát mức độ rủi ro khi tiến hành và đa dạng hóa ngành nghề trên nhiều tài sản khác nhau.

Quản lý tài chính

Bằng cách thiết lập quy chế quản lý tài chính trước khi tham gia vào một giao dịch bạn sẽ hạn chế được các thiệt hại ở một mức độ nhất định. Nói theo cách khác, bạn sẽ kiểm soát rủi ro thua lỗ để giúp tăng cường thắng lợi và duy trì lợi nhuận.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán